Historie

 Vážení čtenáři těchto www stránek,
dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval o činnosti naší realitní kanceláře. Realitní kancelář s logem RENO je zřejmě jednou z nejstarších v Čechách. Byla založena dle zákona č. 105 v lednu 1990 s tím, že o povolení podnikat v oboru bylo požádáno na tehdy MěNV v Litoměřicích v prosinci 1989. Ještě teď slyším úřednici na národním výboru, jak mi sděluje, že musí zatelefonovat do Prahy, neboť neví, co to realitní kancelář je a zda – li se „to vůbec smí“.


! Hledejte logo společnosti spojené s tradicí a kvalitou !


Naším cílem je od počátku spokojený zákazník a to jak společnost, které zprostředkováváme prodej areálu za několik milionů, tak i důchodce, kterému zprostředkováváme prodej jeho zamilované zahrádky. Co zakázka, to samostatný životní příběh a my chceme být tím šťastným koncem. To platí i ve vztahu k zájemcům o koupi či pronájem, kterým někdy pomůžeme splnit jejich celoživotní sen nebo vyřešit jejich bytovou situaci.

V zajišťování našich služeb jsme samozřejmě prošli i my za uplynulých 25 let vývojem, a to jak v rozsahu služeb, tak doufám i v kvalitě. Náš zákazník, který chce např. prodat nemovitost „musí pouze podepsat“ kupní smlouvu, ale jinak vše ostatní až po daňové povinnosti za něj uděláme my.V rámci profesního růstu naše realitní kancelář využívá svého členství v Asociaci realitních kanceláří Čech,Moravy a Slezska, která zajišťuje nejen odborné semináře a přednášky, ale dbá i na profesionalitu svých členů. Členství v této profesní asociace považujeme za věc prestiže a je nám ctí, že jsme jejími aktivními členy již od roku 1992.


V naší každodenní práci se potkáváme s našimi spolupracovníky (advokáty, soudními znalci, geodety, projektanty, správci konkurzních podstat), s úředníky různých institucí (katastrální úřady, stavební úřady, městské a okresní úřady). Všem bych chtěl tímto poděkovat za spolupráci a součinnost při řešení našich úkolů za prvních 25 let naší existence.

Doufám, že nám zachováte přízeň i Vy a že v budoucnu budete i Vy patřit mezi naše vážené klienty.

Za realitní kancelář Vám úspěšný den přeje

Mgr. Zbyněk Pěnka


Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

Realitní kancelář RENO
Zítkova 2
412 01 Litoměřice

Telefon:
602 348 139
724 123 276

E-mail: Info@reality-reno.cz